Kuidas on tagatud minu andmete privaatsus?

Kliendiandmete töötlemine TransferFastis toimub isikuandmete kaitse seaduses, makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.

TransferFast piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mida on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks, klientide parimaks teenindamiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.